facebook tracking

Våren 2014 avslutade jag mina studier i Industriell Ekonomi på KTH. Efter ett sista sommarlov började jag på Cupole Consulting Group i september som en del av Strategy & Coporate Management practicen. På Industriell Ekonomi läste jag inriktningen Integrerad Produktion och var under flera år aktiv inom sektionen, bl a som sektionsordförande. För mig var det som hände vid sidan av studierna minst lika viktigt som föreläsningarna. Inom sektionen drev vi diverse projekt i olika konstellationer och anordnade bl a sektionens 20-års jubileum på Grand Hotel.

Som konsult har jag fått fortsätta att jobba i projekt, både för kund och internt. Med våra kunder har jag fått möjligheten att resa och har tillbringat flera månader i Dubai, Sydafrika, Indonesien och Saudi Arabien. Frågeställningarna har rört strategiformulering, nya operativmodeller och marknadsanalyser. Att få jobba kundnära med högpresterande kollegor i olika delar av världen har varit otroligt utvecklande. Internt har jag engagerat mig i studentrekryteringen med fokus på KTH och även anordnat en och annan tema-AW!

wilhelm.scholander@cupole.se

+46 709 77 94 63

Work with me

Already working at Cupole?

Let’s recruit together and find your next colleague.

email
@cupole.se
Teamtailor

Career site by Teamtailor