facebook tracking

"Digitalisering innebär stora möjligheter att hitta nya och innovativa sätt att marknadsföra, sälja, leverera och ta betalt..."

Möt Jesper Löwenborg, Partner på Cupole Consulting Group och ansvarig för innovation- och digitaliseringserbjudandet.

Jesper 2 Höguppl.jpg

Min roll på Cupole och hos klient kretsar oftast kring att lösa problem kopplat till marknadsföring och försäljning. Exempel på frågor är hur ett företag kan skapa konkurrensfördelar genom sättet de väljer att möta sina kunder – vilken kund, i vilken kanal, med vilket erbjudande, i vilken tid och till vilken kostnad? Att arbeta med dessa frågor har de senaste åren, i takt med att konsumenten genomför fler av sina inköp och jämförelseprocesser via nätet, blivit allt mer digitala. Digitalisering innebär stora möjligheter att hitta nya och innovativa sätt att marknadsföra, sälja, leverera och ta betalt för en vara eller tjänst. Vissa branscher har kommit längre än andra, men det är tydligt att, använt på rätt sätt, kan insikter kring den nya tidens konsumtion snabbt skapa stora konkurrensfördelar även på mer traditionella marknader eller industrier. 

Jag har alltid arbetat som konsult, i olika former och på olika företag. Att vara konsult har gett mig möjligheten att i högt tempo sätta mig in i många olika branscher, företag och frågeställningar. Jag kan inte tänka mig något annat yrke som kräver en lika djup dynamik och ställer krav att på daglig basis utmana sig själv och sitt tänkande.

Jag har haft äran att vara med på hela Cupole-resan, från sex personer på ett litet oinrett kontorshotell, till det bolag Cupole är idag. Ett bolag som inte bara är betydligt större, sitter i sina egna lokaler och är etablerat på den svenska konsultmarknaden. Dessutom har vi på Cupole lyckats leverera på de förväntningar och den ambition jag och mina partnerkollegor haft kring bolaget: att ständigt tänka nytt, tänka annorlunda och våga utmana hur managementkonsulter kan skapa värde för sina klienter och anställda.


Vill du veta mer om Cupoles erbjudande innovation och digitalisering, hör av dig till Jesper Löwenborg!

Apply now

There are currently no open positions matching your criteria.
Connect with us to stay up to date on new openings.

All jobs

Already working at Cupole?

Let’s recruit together and find your next colleague.

email
@cupole.se
Teamtailor

Career site by Teamtailor